Vyhnite sa faux pas. Lokalizujte týchto 6 súčastí reklamnej kampane.

Martina Repkovská Ciferník31.05.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 3 min.
Lokalizácia reklamnej kampane
Čas čítania 3 min

Predstavte si, že chcete so svojím produktom či službou expandovať do celého sveta. Kampaň v rodnej krajine bola úspešná, marketing fungoval, ľudia mali o vaše služby záujem. Keďže sa reklame darilo, rovnakú by ste chceli použiť aj v zahraničí. Bol by to však dobrý nápad?

Rôzne krajiny majú rôzne zvyky, kultúru a spoločenské pomery. Čo je v jednej krajine slušné či vtipné, v druhej môže byť nevhodné, dokonca až urážlivé. Pri preklade je preto dôležitá aj tzv. lokalizácia. Čo to presne je a aké sú jej príklady a zaujímavosti sa dozviete v tomto článku.

Čo je to lokalizácia?

Popri preklade textu sa môžeme stretnúť aj s pojmom lokalizácia. Ide o prispôsobenie obsahu kultúrnym a spoločenským pomerom cieľovej krajiny či regiónu. Prekladateľ nie je odborník len na jazyk, ale musí dobre poznať aj kultúru a zvyky oblasti, pre ktorú je text určený. Aby cieľový čitateľ textu dobre rozumel a bola mu podaná rovnaká informácia, akú niesol pôvodný text, je potrebná práve lokalizácia.

Čo všetko sa lokalizuje?

Bežne sa lokalizujú:

  • interpunkčné znamienka,
  • merné jednotky,
  • formáty čísel a dátumov,
  • peňažné meny,
  • odkazy na webové stránky,
  • idiómy,
  • skratky a podobne.

Ako príklad si môžeme uviesť španielčinu, kde sa pri otázke interpunkčné znamienka lokalizujú nasledovne:

SK: Ako sa máš?
ES: ¿Cómo estás?

Podrobnejšie sme sa lokalizácii venovali tu. V tomto článku zameriame pozornosť na súčasti textov, o ktorých ste možno netušili, že treba lokalizovať.

Lokalizácia emotikonov

Emotikony sú dnes bežnou súčasťou komunikácie, preto netreba zabúdať na ich lokalizáciu. V USA sa emotikony stali súčasťou profesionálnej komunikácie a považujú sa za textové ekvivalenty reči tela či mimiky.

Naprieč kultúrami sa používajú rozličné emotikony. Francúzi zvyknú najčastejšie používať emotikony so srdcami, Rusi snehové vločky a arabsky hovoriace krajiny emotikon slnka. Pokiaľ by ste v Číne použili klasického usmievajúceho sa smajlíka, pre obyvateľov Číny by to znamenalo skôr znak nedôvery, než niečo pozitívne.

Lokalizácia štýlu prekladu

Pri lokalizácii treba dbať aj na spôsob oslovenia cieľovej skupiny. Zatiaľ čo v USA sa preferuje priateľský, neformálny štýl, v Japonsku sa berie do úvahy postavenie čitateľa (poslucháča) aj rečníka. V Číne sa napríklad nepoužíva oslovenie krstným menom, považuje sa to za neslušné.

Vynikajúcim príkladom je lokalizácia reklamnej kampane spoločnosti Coca Cola. Možno si spomínate, keď ste si v istej dobe mohli kúpiť fľaše s krstným menom na etikete. Tie boli lokalizované pre každú krajinu – v Amerike sme sa mohli stretnúť s Jamesom či Johnom, na Slovensku s Peťom i Katkou. V Číne by ste však mená na produktoch nenašli, výrobca ich nahradil pomenovaním ako priateľ, mama a podobne.

Lokalizácia pri výbere slov

Lokalizácia dbá aj na správny výber slov. Niektoré slová či pomenovania môžu v súvislosti s pomermi danej krajiny vyznieť úplne inak, ako autor zamýšľal. Ako príklad môžeme uviesť termíny čiernybiely. V mnohých krajinách ľudia tieto pojmy chápu ako farby, avšak v USA ide o veľmi citlivú tému a väčšina ľudí by to mohla vnímať ako pomenovanie belochov a černochov.

Lokalizácia názvov 

S lokalizáciou názvov sa najčastejšie stretávame pri preklade filmov či postáv. Napríklad film s originálnym názvom Metro poznáme na Slovensku ako Policajt zo San Francisca. V slovenskej verzii knihy/filmu o Harry Potterovi sa stretávame s pomenovaním Rokfort a v českom preklade nájdeme Bradavice, pričom v anglickom origináli šlo a Hogwarts. Dôvod?

Pri preklade do slovenčiny brala prekladateľka do úvahy fakt, že škola má podobu stredovekého hradu v Anglicku. Hľadala teda riešenie, ktoré by znelo majestátne, dobre sa vyslovovalo a zároveň sa dalo ohýbať. A tak vznikol Rokfort. Pre češtinu je zase typické vlastné mená prekladať, teda naturalizovať. Z pôvodného Hogwarts sa tak stali Bradavice (anglické slovo warts znamená bradavice).

Podobne to funguje aj pri lokalizácii názvov produktov. Tie by mali byť ľahko zapamätateľné a na potenciálnych kupujúcich pôsobiť prirodzeným, pozitívnym dojmom. Na toto si nedala pozor jedna spoločnosť pri uvádzaní kulmy na vlasy na nemecký trh. Ponechala pôvodný názov „Mist Stick“, pričom si neuvedomili, že slovo mist je v nemčine slangový výraz pre exkrement.

Lokalizácia obrázkov

Samotný text však nie je jediné, čo je potrebné lokalizovať. Prispôsobiť treba aj obrazový materiál. V niektorých krajinách nie je vhodné, ak je na fotografii ľudí vidieť príliš veľa pokožky. Nevhodné môžu byť aj gestá. U nás pozitívne vnímaný palec hore znamená v Japonsku 5 miliónov. Taktiež u nás zaužívaný znak mieru (písmeno „V“ ukazujúce sa dvomi prstami) by človek v Spojenom kráľovstve či Juhoafrickej republike pochopil ako urážku.

Zaujímavosť na záver: vlajky

Ďalším špecifikom je tiež umiestnenie vlajky na produkte. Kým v USA hrdo nosia vlajku svojej krajiny aj na teniskách, v Azerbajdžane by to bolo nezákonné. Vlajka Saudskej Arábie sa nemôže použiť napríklad na futbalovej lopte. Keďže na ich vlajke sa nachádza text z koránu, kopať do niečoho s takýmto textom by bolo pre miestnych veľmi urážlivé.

V tomto článku sme si uviedli len pár zaujímavostí, ktoré sa lokalizujú. Pokiaľ chcete, aby príjemca váš preložený text pochopil naozaj správne, starostlivá lokalizácia je práve to, čo k tomu dopomôže.

 
Martina Repkovská
Martina Repkovská
Project manager

Vždy som rada cestovala a spoznávala kultúry a zvyky iných krajín, preto som sa aj rozhodla študovať odbor cudzie jazyky a kultúry. Po skončení vysokej školy som sa v tejto oblasti zamestnala. Nie však ako prekladateľka, ale ako projektová manažérka. V práci som v kontakte s ľuďmi z celého sveta, a to nie len s prekladateľmi, ale aj so zákazníkmi, a starám sa o zabezpečenie prekladov a tlmočení. Moja púť v Lexike sa začala v roku 2022.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *