Ako vybaviť sobášny list? Postup krok za krokom

Dominik Parajka Ciferník19.05.2023 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 2 min.
Ako vybaviť sobášny list
Čas čítania 2 min

Sobášny list je matričný doklad, ktorý predstavuje oficiálne potvrdenie o uzatvorení manželského zväzku. Vystavený je na základe civilného alebo cirkevného sobáša. Ako postupovať pri jeho vybavení a čo robiť v prípade, že žijete mimo Slovenska?

Žiadosť o uzavretie manželstva

Ešte pred samotnou svadbou je potrebné na matriku priniesť žiadosť o uzavretie manželstva a doložiť potrebné doklady. Túto povinnosť si musíte splniť najneskôr 7 dní pred svadobným obradom. Vzor žiadosti o uzavretie manželstva si môžete stiahnuť tu. V prípade, že budete manželstvo uzatvárať cirkevným svadobným obradom, matrika automaticky pošle žiadosť príslušnému cirkevnému orgánu.

Novinka: Od 1. januára 2023 môžete uzavrieť manželstvo pred matričným úradom mimo miesta trvalého bydliska jedného zo snúbencov bez vybavovania dodatočného povolenia. Sobáš sa teda môže konať na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku alebo na inom vhodnom mieste.

Potrebné dokumenty

Matrike musíte v prvom rade doručiť žiadosť o uzavretie manželstva. Môžete tak spraviť osobne, ale aj elektronicky. Túto žiadosť podávajú obaja snúbenci a je k nej potrebné doložiť rodné listy a občianske preukazy.

V žiadosti o uzavretie manželstva sa uvádzajú aj údaje o rodičoch budúcich manželov – rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia.

Nezabúdajte: Ak neuzatvárate svoje prvé manželstvo, musíte matrike doložiť aj úmrtný list bývalého manžela/manželky, respektíve, rozsudok o rozvode, ktorý je potvrdením oficiálneho ukončenia manželského zväzku.

Sobášny list s priezviskom bez prechyľovania (bez koncovky -ová)

Pokiaľ máte záujem o priezvisko bez prechyľovania, napríklad sa nechcete volať Kováčová, ale len Kováč, o túto úpravu musíte samostatne požiadať. Existujú dva spôsoby, ako na to.

  • na žiadosť o vydanie sobášneho listu uvediete inú národnosť ako slovenskú, vďaka čomu môžete do žiadosti priamo uviesť priezvisko bez koncovky -ová,
  • vyplníte si samostatnú žiadosť o zápis bez prechyľovania priezviska, ktorú môžete odovzdať matričnému úradu spolu so žiadosťou o uzavretie manželstva.

Poznámka: Niektorým matričným úradom stačí napísať požadované meno bez prechyľovania na žiadosť o uzavretie manželstva, bez nutnosti vypisovať samostatnú žiadosť. 

Poplatok za vydanie sobášneho listu

Za vydanie sobášneho listu sa platí poplatok 5 €.

Uzavretie manželstva formou svadobného obradu

Na Slovensku je možné manželstvo uzavrieť cirkevným alebo civilným svadobným obradom.

Cirkevný sobáš prebieha súhlasným vyhlásením budúcich manželov pred duchovným registrovanej cirkvi, pričom sú prítomní dvaja svedkovia.

Pri civilnom sobáši budúci manželia vyjadria súhlas s manželstvom pred matričným úradom – buď samotným starostom či primátorom, alebo povereným poslancom. Prítomný musí byť tiež matrikár a dvaja svedkovia.

Vyzdvihnutie sobášneho listu

Sobášny list je zväčša do 3 dní od svadobného obradu pripravený na matrike a môžete si ho prísť osobne vyzdvihnúť.

V prípade cirkevného sobáša sa vystavuje zápisnica o uzavretí manželstva. Tú príslušný cirkevný orgán doručí na matriku a na základe nej sa vystaví sobášny list.

Sobáš v zahraničí

Ak sa rozhodnete uzavrieť manželstvo v zahraničí, vopred si zistite, aké požiadavky musíte splniť, aby bolo platné. Zväčša platí, že najjednoduchším spôsobom je zaregistrovať si manželstvo na Slovensku na osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR.

Na vybavenie sobášneho listu na Slovensku môžete splnomocniť inú osobu. V takom prípade je potrebné matričnému úradu predložiť splnomocnenie s vaším notársky overeným a apostilovaným podpisom a tiež úradný preklad zahraničného sobášneho listu do slovenčiny.

Praktický tip: Ak budete chcieť slovenský sobášny list predkladať inštitúciám v zahraničí, budete potrebovať jeho úradný preklad. Myslite na to, že niektoré úrady môžu vyžadovať aj jeho apostiláciu.

Vydanie duplikátu sobášneho listu

Duplikát sobášneho listu vystaví matričný úrad na základe písomnej žiadosti. Tú podáte buď priamo vy, alebo ju môže úradu predložiť člen rodiny – manžel, rodič, dieťa alebo vnuk. Žiadosť vie podať aj súdom ustanovený opatrovník.

 
Dominik Parajka
Dominik Parajka
Junior Copywriter

Ako copywriter som začal v Lexike pôsobiť počas roku 2021. Online marketingu, blogom a textom na weby sa ale venujem už viac ako 5 rokov. Bavia ma cudzie jazyky, venujem sa predovšetkým angličtine. Tú som si obľúbil už v detstve, keďže počas základnej školy som žil takmer rok v Anglicku. Mám rád spoznávanie cudzích národností a ich kultúr.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *