Viete správne písať skratky?

Simona Pralovska Ciferník18.01.2023 Lexika spisovne – jazykové okienko Čas čítania: 2 min.
ako správne písať skratky
Čas čítania 2 min

Skratky používame takmer každodenne. Sú efektívne, šetria nám čas, uľahčujú život. V slovenčine máme skratiek, resp. ich typov, hneď niekoľko.

V tejto časti Lexika spisovne sa pozrieme na skratky, ktoré vznikajú zo začiatočných písmen. Ukážeme si, ako ich správne a spisovne používať.

Iniciálové skratky

Iniciálové skratky vznikajú zo začiatočných písmen združených pomenovaní alebo viacslovného vlastného mena.

Vyslovujeme ich ako samostatné písmená a (až na niektoré hovorové prípady) ich neskloňujeme. Príkladmi sú: SND, MDŽ, STK, OSN, USA, NBS, HDP, DPH, NHL. Čítame ich nasledovne: „Zdá sa, že HDP [há-dé-pé] kleslo.“

Ak potrebujeme určiť rod takýchto skratiek, pomôžeme si kľúčovým slovom z danej skratky. Napríklad SND – Slovenské národné divadlo = stredný rod (to SND), DPH – Daň z pridanej hodnoty – ženský rod (tá DPH).

Skratkové slová

Skratkovými slovami sa nazývajú iniciálové skratky, ktoré sa čítajú ako jedno slovo. Ako príklad môžeme uviesť Slovenský ľudový kolektív = SĽUK, Tatranský národný park = TANAP, Pieninský národný park = PIENAP, North Atlantic Treaty Organization = NATO alebo unidentified flying object = UFO.

Skratkové slová spoznáme ľahko, správajú sa totiž ako bežné slová, tzn. vyslovujú sa spolu (nehláskujú sa), sú ohybné a dajú sa od nich odvodzovať iné slová. „Tancoval v SĽUK-u.“. Odvodeným slovom, ktoré vzniklo zo skratky, je napríklad „ufológ“.

Najpoužívanejšie skratkové slová sa niekedy začnú používať aj vo forme bežných vlastných mien, v ktorých píšeme veľké písmeno iba na začiatku slova: „Zajtra idem do Tanapu.“

Skloňovanie skratiek

Niektoré skratky môžu v spojení s predložkami v slovenčine fungovať ako skratkové slová aj ako iniciálové skratky. Príkladom je Slovenská akadémia vied, skrátene SAV. Predložku „s“ je možné písať aj čítať dvojako: „Spolupracovali s SAV [z es-á-vé].“ alebo „Spolupracovali so SAV [zo sav].“.

Podobne to funguje aj pri skratke IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Tú môžeme v bežnej reči skloňovať podobne ako iné slová zakončené na -ea (idea, orchidea, Andrea): „Kúpili sme novú skriňu z Ikey.“. V písomnej forme sa však uprednostňuje ponechať skratku v nesklonnej podobe a použiť opisný výraz: „nové produkty od spoločnosti IKEA“.

Čerešnička na záver – písanie skratky s. r. o.

Aj pri písaní tak bežnej skratky v pracovnom svete sa môže vynárať niekoľko otáznikov. Píšu sa za jednotlivými písmenami bodky a medzery? Oddeľuje sa skratka čiarkami?

Aby ste skratku s. r. o. (ale aj a. s., o. z. a podobne) napísali správne, postupujte podľa týchto pravidiel:

 • Použite bodky za jednotlivými písmenami.
  Pozn.: Ak použijeme variant spol. s r. o., za „s“ bodku nedáme, v tomto prípade ide o predložku.
 • Jednotlivé písmená oddeľte medzerou.
  s. r. o.
  (Nesprávne: s.r.o.)
 • Skratku vyčleňte čiarkami z oboch strán, v slovenčine sa totiž považuje za prístavok.
  LEXIKA, s. r. o., je renomovaná prekladateľská spoločnosť.
  (Nesprávne: LEXIKA s. r. o. je renomovaná prekladateľská spoločnosť.)
 • Ak skratka stojí na konci vety, vetu ukončíme jednou bodkou, nie dvoma.
  Podpísali sme výhodnú zmluvu so spoločnosťou LEXIKA, s. r. o.
  (Nesprávne: Podpísali sme výhodnú zmluvu so spoločnosťou LEXIKA, s. r. o..)

 Spoznať pravidlá spisovnej slovenčiny je niekedy beh na dlhú trať. Pomocou rubriky Lexika spisovne vám však niekedy ukážeme skratku. 😉

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *