Najpoužívanejšie anglické skratky v e-mailovej komunikácii

Mariana Šebeňová Ciferník28.09.2021 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 6 min.
Najpoužívanejšie anglické skratky v emailoch
Čas čítania 6 min

Dnešný svet je uponáhľaný, každý sa niekam ženie a nikto nemá čas na písanie siahodlhých e-mailov. Skratky nám pomáhajú ekonomicky sa vyjadrovať, zefektívňujú komunikáciu, sú ľahšie zapamätateľné a navyše, veľká časť z nich sa píše s veľkými začiatočnými písmenami, takže sú neprehliadnuteľné a okamžite na seba upozornia.

Tento článok pôvodne vznikol 18. 9. 2018. Oprášili sme ho, doplnili niekoľko skratiek spolu s vysvetlením a celé to pre vás pripravili ešte prehľadnejšie. 

Pre rozšírenejšiu verziu si pozrite tento zoznam najznámejších anglických skratiek.

Najznámejšie skratky na zahriatie

Začneme skratkami, ktoré sa už v písomnej komunikácii používajú bežne.

FAQ – často kladené otázky

Napriek tomu, že jej význam – Frequently Asked Questions – poznáme, je škoda, že sa iba zriedka používa v preloženej verzii, teda Časté otázky alebo Často kladené otázky, prípadne slovenská podoba skratky – ČKO.

OOO – mimo kancelárie

Skratka nás informuje o tom, že dotyčný adresát je Out Of Office, čiže mimo kancelárie, napríklad na dovolenke alebo služobnej ceste, a nemusí sa tak k našej správe dostať hneď.

BTW – mimochodom

Aj anglická skratka BTW (By The Way) sa pomaly udomácňuje v neoficiálnej komunikácii v slovenčine. Najmä preto, lebo je oveľa kratšia ako jej slovenský preklad mimochodom.

FIY – (len) pre info

Dá sa povedať, že skratka FYI (For Your Information) je ekvivalentná k nášmu (len) pre infoPíšeme ju vždy na začiatku našej správy. Adresáta tak upozorníme, že mu oznamujeme informáciu, ktorá by ho mohla zaujímať, no nevyžadujeme od neho žiadnu odpoveď.

ASAP – čo najskôr, ako sa dá

Vďaka používaniu skratiek môžeme naše e-maily napísať a odoslať ASAP (As Soon As Possible alebo čo najskôr, ako sa dá) a nemusíme sa báť, že sa nám vráti odpoveď TLTR (Too Long To Read, čiže doslovne príliš dlhé na prečítanie).

PS – po napísaní; postskriptum

Latinská skratka PS (Postscriptum, v angličtine Postscript) patrí snáď k najpoužívanejším medzinárodným skratkám. Prekladá sa ako po napísaní, a to z jednoduchého dôvodu – označuje dodatok k už napísanému. Dotiahla to od listovej korešpondencie až k e-mailom. Používajú sa jej tri podoby: PS/P.S./P. S. Postskriptum sa často používa pre informácie, ktoré s predošlým textom nemajú nič spoločné, rušili by jeho súvislosť alebo v situácii, keď chce odosielateľ na záver dodať niečo osobnejšie.

IM(H)O – podľa môjho (skromného) názoru

Keď chcete v spoločnosti vyjadriť svoj názor, prihlásite sa o slovo. V e-maile vašu zdvihnutú ruku nikto neuvidí. Aby ste svojím názorom nikoho neurazili či nezarazili, vhodným spôsobom na jeho uvedenie je skratka IMO (In My Opinion), slovenský náprotivok – podľa môjho názoru. Ak však chcete pôsobiť slušnejšie a upravene, odporúčame použiť skratku s písmenkom navyše, a to IMHO (In My Humble Opinion).

KISS – sprav to krátke a jednoduché

Zásadu v jednoduchosti je krása určite poznáte. Skratka KISS (Keep It Stupid, Simple) predstavuje princíp, podľa ktorého väčšina vecí funguje najlepšie, ak nie sú zbytočne komplikované. V oficiálnom prostredí môže byť táto skratka interpretovaná aj ako Keep It Short and Simple. Vtedy od vás žiadajú vykonať zadanie stručne, jednoducho a výstižne.

Odpovedať alebo neodpovedať? A ako rýchlo?

Denne nám v e-mailovej schránke pristane niekoľko desiatok správ. Pri každom riešime otázky: Odpovedať? Ako rýchlo? Alebo vôbec? Pomôcť nám môžu tieto skratky:

NRN – odpoveď nie je potrebná/nepotrebujem odpoveď

Nenechajme sa zmiasť, keď dostaneme od šéfa stručný e-mail ukončený skratkou NRN a nežeňme sa mu obratom odpovedať. Šéf nám chcel pravdepodobne len niečo súrne oznámiť, bez potreby ďalšej komunikácie. Skratka totiž znamená No Reply Necessary, čiže odpoveď nie je potrebná/nepotrebujem odpoveď.

RSVP – prosím o odpoveď

Naopak, ak v e-maile uvidíme skratku RSVP, určite nezabudnime odosielateľovi odpovedať. Táto skratka pochádza z francúzštiny a jej originálne znenie je Répondez, s’il vous plaît.

NYR – odpoveď potrebná

V e-mailoch NYR (Need Your Response) znamená, že odosielateľ od vás potrebuje odpoveď. Môžete sa stretnúť aj s o písmenko dlhšími variantmi, NYRT (Need Your Response Today), keď sa od vás žiada odpoveď ešte dnes alebo NYRQ (Need Your Response Quickly), v taktom prípade by ste sa s odpoveďou mali poponáhľať.

TYT – neponáhľaj sa (s odpoveďou)

Ďalšou skratkou, ktorá značí, že odosielateľ požaduje odpoveď je skratka TYT (Take Your Time). V tomto prípade sa ale s odpoveďou nemusíme ponáhľať. Druhá strana nám tým hovorí, že očakáva odpoveď, ale máme toľko času, koľko potrebujeme, aby sme si ju premysleli.

EOB/COB/EOD – pred koncom pracovnej doby

Ak nás niekto kontaktuje s otázkou alebo požiadavkou zavčas rána a napíše, že mu stačí odpoveď EOB, takisto sa nemusíme ponáhľať s odpoveďou. Skratka EOB znamená End Of Business, čiže stačí zaslať dotyčnému vyjadrenie pred koncom pracovnej doby. V rovnakom význame sa tiež používajú skratky COB (Close Of Business) a EOD (End Of Day).

Pozor si treba dať na používanie skratky SOB, ktorá na prvý pohľad pôsobí ako lákavé opozitum Start Of Business k predošlému End Of Business. V online komunite si však táto skratka privlastnila hanlivý význam a očakávané Start Of Business v popularite zaostáva.

LMK – daj mi vedieť

Skratka LMK (Let Me Know) patrí skôr do neformálnej komunikácie. Odosielateľ vám ňou chce povedať, že od vás očakáva spätnú väzbu alebo reakciu na to, čo vám poslal. Takže ak sa vám tento článok páčil, LMK v komentároch!

Domáce spotrebiče a bankomaty?

ETA – predpokladaný čas príchodu

Stretli ste sa už so skratkou ETA? Nie, nemáme na mysli značku vysávačov alebo iných domácich spotrebičov. Skratku ETA používame napríklad pri dohadovaní stretnutí vo význame Estimated Time Of Arrival, čo znamená predpokladaný čas príchodu.

ATM – (práve) teraz, momentálne

Skratku ATM väčšinou poznáme ako Automated Teller Machine alebo v slovenčine bankomat. V písomnej komunikácii sa ňou však myslí At The Moment, čo v preklade z angličtiny znamená v časev momente, práve (vtedy), práve (teraz), momentálne, teraz.

Pozor na použitie správnej kópie e-mailu

Viete, aký je rozdiel medzi používaním Cc a Bcc?

Cc – kópia e-mailu

Skratka Cc (Carbon Copy), je kópia e-mailu – do tejto kolónky uvádzame adresátov správy, od ktorých väčšinou nepožadujeme reakciu, no chceme, aby brali na vedomie obsah správy a aby aj hlavný adresát správy mal povedomie o tom, kto všetko správu uvidí.

Bcc – skrytá kópia

Bcc (Blind Carbon Copy) je skrytá kópia, ktorú používame napríklad vtedy, keď zasielame hromadný e-mail viacerým adresátom naraz a chceme sa vyhnúť tomu, aby každý z nich videl zoznam príjemcov správy, prípadne sa sťažoval, že jeho kontaktné údaje šírime bez jeho vedomia. Príjemca navyše nadobudne pocit výnimočnosti, pretože z jeho pohľadu je jediným a hlavným príjemcom správy.

Ďalšie e-mailové skratky

A aby sme nič neponechali na náhodu, na záver ponúkame aj o niečo menej používané skratky.

ICYMI – ak si si (náhodou) nevšimol

Ak chceme kolegu upozorniť na informáciu, ktorá je podľa nás dôležitá alebo si myslíme, že sa k nemu z nejakého dôvodu nedostala, zvolíme skratku ICYMI (In Case You Missed It). Môžeme ju voľne preložiť ako ak si si náhodou nevšimol alebo ak ti náhodou unikla (táto informácia).

WRT – čo sa týka

Skratku používame, ak s niekým diskutujeme o jednej alebo viacerých témach naraz a neskôr sa chceme k niektorej z tém vrátiť. Znamená With Reference To a môžeme ju preložiť ako S ohľadom na, Späť k, Čo sa týka a podobne.

EOM – koniec správy

Ak nám príde e-mail s krátkym textom v predmete správy, za ktorým nasleduje skratka EOM, nemusíme strácať čas otváraním e-mailu. Skratka totiž znamená End Of Message, čiže to, čo je napísané v predmete e-mailu, je všetko, o čom nás odosielateľ e-mailu chcel informovať. Doslovne to znamená koniec správy.

OT – mimo témy

Ak by sa v tomto článku odrazu začalo písať o jadrovej fyzike, zrejme by ste sa čudovali, ako tieto dve témy vlastne súvisia. V e-maile náhlu zmenu tematiky môžete ľahko uviesť skratkou OT (Off Topic), čiže mimo tému.

TL;DR – príliš dlhé, neprečítal/a som

V dnešnej uponáhľanej dobe nemá nikto čas na čítanie siahodlhých litánií, len aby v nich našiel krátku pointu. Je to ako hľadať ihlu v kôpke sena. Na rýchly prechod k jadru veci sa používa skratka TL;DR (Too Long; Didn´t read), v slovenčine príliš dlhé, neprečítal/a som. V praxi sa často uplatňuje pri označení rýchleho zhrnutia oveľa dlhšieho e-mailu. Napríklad by ste napísali: ,,TL;DR, stagnujeme s projektom, budúci pondelok strategické stretnutie“.

TIA – vopred ďakujem

Slušnosť káže poďakovať, keď od niekoho čokoľvek žiadate. Rovnako to platí aj pre e-mailovú komunikáciu. Slúži na to skratka TIA (Thanks In Advance), ktorá sa používa v závere správy, v ktorej ste žiadali od adresáta informácie či ho prosili o láskavosť.

P&C – súkromné a dôverné

Skratka P&C môže byť v anglofónnom svete interpretovaná viacerými spôsobmi, no vo svete e-mailov znamená Private and Confidential, v slovenskom preklade súkromné a dôverné. Táto skratka sa píše v predmete správy a varuje, že informácie obsiahnuté v správe sú určené len pre oči príjemcu. Písmeno môže zastupovať aj za slovo Personal, čiže osobné.

FC – veľa šťastia

Jednou z vecí, ktorú anglická skratka FC môže znamenať, je futbalový klub. Avšak ak vám v inboxe pristane e-mail obsahujúci tieto dve písmenká, nejde o pozvánku na futbalový zápas. To vám len odosielateľ správy chce zaželať veľa šťastia. FC sa totiž v elektronickej komunikácii interpretuje ako Fingers Crossed, gesto prekrížených prstov, ktoré sa používa na želanie zdaru.

NB – dobre si všimni

Pôvodom latinská skratka NB (Nota Bene) sa využívala v listoch ako poznámka, ktorá signalizovala čitateľovi, aby plne upriamil svoju pozornosť na informácie obsiahnuté v liste. V súčasnosti je jej funkcia rovnaká. Môže byť uvedená už v predmete správy, ak ide o dôležitý e-mail, alebo spomenutá len pred podstatnou informáciou. Používa sa bez interpunkcie, no podoba N.B. je tiež správna.

RE – ohľadne

Známe sú aj podoby Re/Re:. Ide o jednu z kombinácií písmen, ktorú si ľudia zvyknú vykladať každý po svojom. RE však v e-mailovej a inej korešpondencii znamená Regarding/Referencing. Používa sa v hornej časti listov či e-mailov a odkazuje na najdôležitejšiu časť správy. Napríklad: ,,Re: Vaša objednávka zo dňa 21. 09. 2021.“ Re sa teda preklápa do slovenčiny ako ohľadne niečoho.

UDA – naliehavý dokument v prílohe

Skratkou UDA (Urgent Document Attached) vás odosielateľ odkazuje na dôležitý dokument, ktorý nájdete v prílohe e-mailu. Podobnú funkciu má aj skratka PFA (Please Find Attached), teda pozri v prílohe. Vďaka tomuto jednoduchému signálu si dokážete dôležité informácie zo správy rovno spárovať s obsiahnutými dokumentami.

TGIF – konečne piatok!

Posledná skratka, ktorú si predstavíme, sa v e-mailovej komunikácii nepoužíva často, aspoň nie vo formálnom styku medzi obchodnými partnermi. Ak však chcete potešiť kolegov, môžete im na konci e-mailu napísať skratku TGIF. Dajte si pozor však na správne načasovanie, pretože ju môžete zasielať iba v piatok. Thank’s God It’s Friday, v preklade Konečne je piatok! (doslovne vďaka Bohu, že je piatok), si totiž s určitosťou nepoviete v žiaden iný deň. 😉

TAFN – to je nateraz všetko

Skratka TAFN sa pridáva na záver správy a znamená That´s All For Now, teda že informácií na jeden e-mail stačilo.

A informácií stačilo už aj v našom článku. Zostaňte s nami, TBC (To Be Continued, čiže pokračovanie bude nabudúce).

BTW, ak máte obľúbenú skratku, ktorú často používate v e-mailovej komunikácii (či už slovenskú alebo anglickú), neváhajte sa o ňu s nami podeliť v komentároch. ↓

 
Mariana Šebeňová
Mariana Šebeňová
Junior copywriter

K tímu Lexiky som sa pridala v roku 2021, ktorý pre mňa predstavuje rok zmien a splnených snov. Jedným z nich je nájsť si prácu v odvetví, ktoré študujem – a tým je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Do kombinácie som si k francúzštine zvolila arabský jazyk, no keď sa ma niekto spýta, čo ma k tomu motivovalo, jednoducho pokrčím plecami a poviem, že sama neviem. Asi intuícia. Medzi moje záľuby patrí aj písanie, preto som rada, že sa mi v Lexike podarilo spojiť príjemné s užitočným. Mojím cieľom je získať skúsenosti a zdokonaliť svoje schopnosti, aby som si v budúcnosti mohla povedať, že sa mi podarilo začleniť k prekladateľskej komunite a nebude mi to pripadať surreálne.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!
Diskusia k článku
  1. peter píše:

    párkrát mi prišlo v emaily skratka DDFF môžete mi povedať čo to znamená?
    Dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *