6 rád ako písať formálne e-maily

Lukáš Slovák Ciferník07.06.2018 Ako na... (tipy a triky) Čas čítania: 3 min.
tipy a vzory ako napísať formálny e-mail

Emaily sú v dnešnej dobe samozrejmosťou, ba priam nevyhnutnosťou a pre mnohých z nás je písanie pracovných emailov každodennou rutinou. Emaily píšeme automaticky podľa našich zaužívaných zvyklostí a často sa ani nezamýšľame nad správnosťou formálnych náležitostí. Možno si to neuvedomujeme, ale (ne)správne napísaný pracovný email je vizitkou nás i firmy, ktorú reprezentujeme. Ako ich teda písať správne?

Predmet emailu ako identifikácia

V prvom rade nezabúdajme na predmet emailu, resp. správy. Ten príjemcovi umožní náš email lepšie identifikovať, či spätne dohľadať. Nemal by byť preto pridlhý a mal by obsahovať kľúčové slová alebo slovo charakterizujúce celú správu.

Bez oslovenia to nejde

Email začíname pozdravom a oslovením, za ktorým vždy píšeme čiarku. V texte ďalej pokračujeme malým písmenom, pretože tvorí s oslovením jednu vetu a od oslovenia ho oddeľujeme vynechaným riadkom. Vďaka vynechanému riadku medzi oslovením a samotným textom je email prehľadnejší. Oslovenie v emaile by mohlo vyzerať napríklad takto:

Príklad oslovenia v emaile

Príklad oslovenia v emaile

Jednoduchosť a stručnosť sú kľúčom k úspechu

Prehľadnosť je v každom emaile naozaj dôležitá. V dlhej správe sa totiž príjemca ľahko stratí alebo, čo je ešte horšie, nevšimne si niektorú podstatnú informáciu. Mali by sme preto používať skôr jednoduché vety, vyjadrovať sa stručne a text emailu formálne členiť – rozdeliť vety, vytvoriť odseky alebo napríklad na zoznam úloh použiť odrážky. Správa tak bude oveľa zrozumiteľnejšia.

Slovenčina naša každodenná

Samozrejmosťou pri písaní pracovných emailov je vyvarovať sa gramatickým chybám gramatických chýb (pozn. opravené 27. 6. 2018). Odporúčame preto prečítať si po sebe email niekoľkokrát, prípadne urobiť automatickú kontrolu pravopisu. Azda najčastejšou chybou býva samotné skloňovanie slova email. Našim ušiam možno lepšie znie, keď povieme „v emaili“, v lokáli jednotného čísla má toto slovo spisovný tvar „v emaile, no po novom sa už pripúšťa aj verzia „v emaili“. V žiadnom prípade ale nie „v emaily“! Aj samotné slovo email je pre mnohých mätúce. Email, e-mail, či mail – všetky sú gramaticky správne. Viac o spisovnej slovenčine nájdete v rubrike Lexika spisovne.

Večnou dilemou býva tiež písanie zámen a vykanie. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu píšeme v liste či inej korešpondencii na znak úcty tvary zámen Ty/Tvoj, Vy/Váš vždy s veľkým začiatočným písmenom, bez ohľadu na to, či je adresátom jedna osoba, ktorej tykáme (Ty, Tvoj) alebo vykáme (Vy, Váš), alebo či je adresátom viac osôb (dvojica, kolektív – takisto Vy, Váš). Ak píšeme email pani Príkladnej správne vykanie je bude nasledovné:

príklad vykania v emaile

S diakritikou alebo bez?

Odlišujú sa aj názory na to, či písať emaily s diakritikou alebo bez nej. Hoci si niekto na diakritiku nepotrpí, pretože email považuje len za formu rýchlej a efektívnej komunikácie, text s diakritikou je jednoznačne zrozumiteľnejší, dôveryhodnejší a urobí lepší dojem.

Pozor si treba dať aj na používanie výkričníkov. Tie sa vo všeobecnosti neodporúča používať, pretože email môže pôsobiť negatívne. Rovnako negatívne môže pôsobiť aj písanie celej správy alebo jej časti veľkými písmenami.

Slovo na záver

Na zdvorilostné formuly, ktoré sú znakom slušnosti, nesmieme zabúdať ani v závere emailu. Môžeme použiť celú vetu, za ktorú dávame bodku, alebo použijeme jednoduchú formulu, napríklad S pozdravom“, za ktorú nekladieme ani bodku, ani čiarku. Za zdvorilostnú formulu doplníme už len náš podpis, aby nás prijímateľ mohol ľahko identifikovať. V prípade pracovných emailov je vhodné podpis doplniť o kontaktné údaje (telefónne číslo, adresa, názov firmy,...). Druhá strana tak hneď zistí, kde a ako nás môže zastihnúť.

príklad ukončenia emailu

príklad ukončenia emailu

V tomto článku sme sa zamerali na písanie formálnych emailov v slovenčine. Ako zvládnuť písanie emailov v angličtine zistíte v ďalšom článku. A pozreli sme sa aj na to, ako si poradiť s anglickými skratkami v emailoch.

Napriek tomu, že je email predovšetkým prostriedok rýchlej komunikácie, vždy by sme si na jeho písaní mali dať záležať. Stačí pritom rešpektovať len pár pravidiel a ľudia si určite všimnú a ocenia náš prístup.

Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *