Najužitočnejšie funkcie CAT nástrojov

Lívia Moravčíková Ciferník18.07.2019 Pre prekladateľov Čas čítania: 5 min.
počítač s ikonami rôznych funkcií
Čas čítania 5 min

V našej sérii článkov o CAT nástrojoch sme:

Teraz je ten správny čas na to, aby sme sa pozreli, ako dokážu prekladateľské nástroje zefektívniť, zrýchliť a uľahčiť prácu prekladateľom. To všetko je možné vďaka rozličným funkciám, ktoré CAT nástroje ponúkajú, a práve tie si v tomto článku popíšeme podrobnejšie.

Pozn.: Pri popise jednotlivých funkcií vychádzame z CAT nástroja memoQ. Rovnaké alebo podobné možnosti sú aj v ostatných nástrojoch.

Prekladová pamäť

Základnou funkciou CAT nástrojov je prekladová pamäť (Translation memory, TM). Ide o databázu preložených viet (segmentov), ktorá sa tvorí pri preklade.

CAT nástroj počas práce porovnáva prekladaný text s tým, čo je uložené v prekladovej pamäti a ak nájde úplnú alebo čiastočnú zhodu, tzv. fuzzy match, zobrazí vám ju v prekladových výsledkoch (Translation results).

Pri jednotlivých výsledkoch sa zobrazuje percento zhody, pričom výsledky sú štandardne zoradené od najvyššej zhody po najnižšiu. Pri čiastočných zhodách je vyznačená aj odlišnosť so segmentom v pamäti.

Výsledky z prekladovej pamäte

 

Glosár

CAT nástroje umožňujú vytvorenie glosára – slovníka pojmov (Term base, TB), ktorý vyhľadáva jednotlivé termíny a zobrazuje ich v prekladových výsledkoch.

Táto funkcia je užitočná, ak má zákazník svoju vlastnú špecifickú terminológiu alebo ak si chcete vytvoriť a budovať vlastný glosár, o čom si viac povieme v nasledujúcom článku. Tiež sa využíva v prípade, ak na projekte pracuje viacero prekladateľov a je dôležité zachovať konzistentnosť základných pojmov.

ukážka funkcie glosár v memoQ

Viac o glosári a prekladovej pamäti nájdete tu.

Konkordancia

Okrem zhôd z pamäte a termínov z glosára zobrazovaných v prekladových výsledkoch, je možné vyhľadávať samostatné slová alebo slovné spojenia v pamäti vďaka funkcii konkordancia (Concordance).

Používa sa najmä vtedy, keď sa pre daný segment nenašla žiadna zhoda s pamäťou. Pomocou nej jednoducho zistíte, či sa už nejaký výraz v minulosti prekladal a aký bol jeho preklad v rámci rôznych segmentov a kontextu. Táto funkcia sa spúšťa klávesovou skratkou Ctrl + K. Po spustení sa zobrazí dialógové okno s nájdenými výskytmi.

ukážka funkcie konkordancia v memoQ

Štatistika a analýza

Ďalšou užitočnou funkciou je štatistika (Statistics), v rámci ktorej dokáže CAT nástroj vypočítať rozsah textu pred aj po preklade (počet segmentov, slov, znakov) alebo prepočítať rozsah podľa rôznych nastavení. Texty dokáže porovnať s existujúcou prekladovou pamäťou a vopred určiť, akú veľkú časť pamäte je možné využiť. Tiež dokáže zohľadniť vnútornú podobnosť v rámci dokumentov (tzv. Homogeneity alebo Internal fuzzy matches). Vďaka tomu môžete presnejšie odhadnúť, koľko času prekladom strávite.

Ako?

Výsledkom štatistiky je tzv. analýza, v ktorej sú rozdelené slová/znaky do jednotlivých kategórií podľa úrovne zhody, pričom jedno slovo môže byť len v jednej kategórii.

Kategórie môžu vyzerať napríklad takto:

analýza v memoQ - vysvetlenie percentuálnych zhôd

Predpokladá sa, že pri preklade segmentov, ktoré sú (aj keď len sčasti) uložené v pamäti alebo pri vysokej podobnosti textu, pracuje prekladateľ rýchlejšie. Čiže prekladaním nestrávite toľko času, ako v prípade prekladania celého textu vo Worde. Za efektívne sa považuje upravovať zhody vyššie ako 75 % (v závislosti od jazyka).

Aby ste zistili reálny čas potrebný na preklad, môžete si na základe analýzy vyrátať tzv. počet vážených slov (weighted word count). Ide o spriemerovaný rozsah, napríklad: nový text = 1 slovo; 99 – 75 % zhoda = 0,5 slova; 100 % zhoda = 0,3 slova atď. To znamená, že celý dokument môže mať 4 000 slov, ale po zohľadnení analýzy to bude len 3 010 vážených slov, a teda s ním budete mať toľko práce, ako keby ste prekladali 3 010 nových slov.

Možnosti náhľadu

Ak chcete vidieť prekladaný text v reálnom rozložení zapnite si HTML náhľad (View pane). V zobrazení sa zvýrazní aktuálne prekladaný segment a po potvrdení jeho prekladu v editore bude zdrojový text prepísaný prekladom. To znamená, že už počas práce môžete vidieť, ako bude preložený text vyzerať. Toto zobrazenie nie je vždy stopercentne totožné s finálnym výstupom, ale je mu veľmi podobné. Funguje pri týchto formátoch dokumentov: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML, XML.

možnosti náhľadu v prekladateľskom programe memoQ

Ak prekladáte viacero dokumentov a je pre vás nepraktické otvárať si ich jeden po druhom a pracovať s nimi samostatne, môžete si z nich vytvoriť jeden tzv. náhľad (View). Okrem toho, že vám táto funkcia umožňuje zlúčiť viacero dokumentov do jedného a pracovať s nimi akoby to bol jeden dokument, využijete ju aj na vyfiltrovanie/vybranie určitých segmentov podľa požadovaných kritérií.

Môžete si napríklad vytvoriť náhľad zo všetkých opakujúcich sa segmentov alebo zo segmentov, ktoré majú určitý stav (napr. neboli preložené alebo potvrdené). Tiež si môžete vytvoriť náhľad len z časti dokumentu – z vybraných segmentov a podobne.

CAT nástroj vytvorí náhľad tak, že „vytiahne“ všetky segmenty zo všetkých dokumentov a vyfiltruje ich podľa vami zvolených podmienok. Náhľad sa zobrazí na samostatnej záložke. Pracovať s ním môžete rovnako ako s bežným dokumentom. Všetky zmeny vykonané v náhľade sa automaticky vykonajú aj v samotných dokumentoch.

Kontrola pravopisu

Predtým ako odovzdáte preklad zákazníkovi, je potrebné vykonať kontrolu pravopisu (Spell check), ktorá odhalí prípadné preklepy a gramatické chyby. Kontrolu pravopisu spustíte klávesom F7 (rovnako ako vo Worde). Pri kontrole sa otvorí dialógové okno, v ktorom sa zobrazuje časť textu s chybou a ponúkaná oprava. Irelevantné chyby je možné hromadne ignorovať.

ukážka kontroly pravopisu v memoQ

Kontrola kvality

Najdôležitejšou funkciu súvisiacou s finálnou kontrolu prekladu je kontrola kvality (Quality Assurance, QA). Je to automatická strojová kontrola prekladu, ktorá sa zameriava na:

  • čísla (chýbajúce/nadbytočné alebo v zlom formáte);
  • nadbytočné dvojité medzery;
  • nesprávnu interpunkciu;
  • odlišnosti v dĺžke preloženého segmentu oproti zdrojovému segmentu;
  • konzistentnosť prekladu (jednotnosť rovnakých segmentov);
  • správne použitie termínov z glosára a pod.

Pri QA sa zobrazí zoznam upozornení na možné chyby, ktoré treba posúdiť a rozhodnúť, či ide o skutočné chyby, ktoré treba v preklade opraviť, alebo upozornenia, ktoré chybami nie sú (false positives) a označiť ich ako ignorované.

CAT nástroje poskytujú oveľa viac funkcií a možností, ako je popísané vyššie. Rovnako ako pri iných softvéroch aj tu platí, čím lepšie ho ovládame, tým viac nám uľahčuje prácu.

A čo vy? Máte obľúbenú funkciu, bez ktorej si už preklad neviete predstaviť? Podeľte sa s nami v komentároch. 

 
Lívia Moravčíková
Lívia Moravčíková
Project manager

V LEXIKE som začala pracovať ešte počas štúdia na vysokej škole v roku 2006. V čase, keď sa len rozbiehala e-mailová komunikácia a fax bol bežným komunikačným nástrojom. Rodinná atmosféra mi prirástla k srdcu a LEXIKU som si zamilovala. Niekoľko rokov som sedela na front desku, kde som zabezpečovala úradné preklady. Z tejto pozície som neskôr prešla na pozíciu projektovej manažérky. Tam som mala na starosti neúradné (odborné) preklady, tlmočnícke projekty a ďalšie jazykové služby. Rovnako som sa venovala zaúčaniu nových kolegov a tiež tvorbe internej dokumentácie, aby bolo vo všetkom, čo robíme, jasno. 🙂

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *