Evolúcia prekladateľstva

LEXIKA Ciferník13.09.2018 Zaujímavosti o prekladoch Čas čítania: 4 min.
evolučný vývoj pravekej ženy k žene sediacej za počítačom
Čas čítania 4 min

Na počiatku bolo slovo... A to bolo neskôr potrebné preložiť do iného jazyka. Nebyť slova, ktorému by sme porozumeli, nevedeli by sme o mnohých veciach, o vývoji civilizácie a vôbec, svet by nebol tým, čím je dnes.

Od čias, kedy ľudia začali komunikovať viacerými jazykmi, je na svete prítomná potreba prekladať. V počiatkoch prekladu bolo potrebné dokumenty prekladať ručne. Celý proces si neraz vyžadoval spoluprácu viacerých ľudí a vyhotovenie prekladu bežne trvalo aj niekoľko mesiacov, či dokonca rokov.

Počiatky prekladu

Viaceré zdroje uvádzajú, že preklady vznikli v kolíske civilizácie – v Mezopotámii, kde bol nájdený prvý príklad písomného prekladu sumerského Eposu o Gilgamešovi, ktorý bol preložený do ázijských jazykov približne 2 tisíc rokov pred naším letopočtom. Medzi ďalšie starodávne preložené diela patria súbory dokumentov indickej sútry, ktoré preložili budhistickí mnísi do čínštiny. O niečo neskôr vznikli ďalšie známe preklady starovekých gréckych textov, ktoré preložili rímski básnici. K známym využívateľom prekladateľských služieb patrili aj Cicero a Horácius.

Socha Cicera

Významnú úlohu vo vývoji prekladateľskej činnosti zohralo náboženstvo a náboženské texty. Jedným z prvých príkladov je preklad Biblie – Starého zákona z hebrejčiny do gréčtiny v 3. storočí pred naším letopočtom. Na preklade vtedy pracovalo okolo 70 učencov, z čoho vznikol názov Septuaginta a výsledok sa stal základom pre preklady do ďalších cudzích jazykov. Legenda hovorí, že každý zo 70 prekladateľov prekladal v samostatnej miestnosti. Po dokončení prekladu bolo všetkých 70 verzií identických. V skutočnosti však v preklade možno pozorovať viaceré odlišnosti v štýle i výbere slov. Viac o preklade Biblie si môžete prečítať v tomto článku.

Prekladateľstvo sa podľa historikov podpísalo aj pod vedomosti gréckych filozofov, a to vďaka prekladateľskej činnosti arabských učencov. Po dobytí gréckej éry Arabi prevzali a prepísali mnohé vedecké a filozofické texty do arabčiny, ktoré boli neskôr preložené do latinčiny, a tak sa tieto vzácne teórie a diela dostali postupne k nám a zostali nažive až dodnes.

Ďalším významným dielom vo svete prekladu je Rosettská doska, ktorej názov vznikol podľa miesta ich nálezu – egyptského mesta Rosetta (arab. ar-Rašíd). Doska pochádza z roku 196 pred naším letopočtom a je na nej zaznamenaný text v troch jazykových verziách:  v hieroglyfoch, v démotickom písme a v starovekej gréčtine. Jej nález znamenal prelom v chápaní hieroglyfického písma.

replika trojjazyčnej rosettskej dosky

Významní prekladatelia

Za patróna prekladateľov sa pokladá Svätý Hieronym. Aj on bol inšpirovaný náboženskou tematikou a v 4. storočí nášho letopočtu preložil Bibliu do latinského jazyka. Táto verzia Biblie sa pod názvom Vulgáta stala východiskovou pre rímskokatolícku cirkev na dlhé roky dopredu. Až následne bola Biblia preložená do ďalších európskych jazykov, čo malo za následok rozdelenie kresťanstva na katolíkov a protestantov. Martin Luther, otec protestantov, preložil Bibliu do nemčiny a vďaka tomu bol považovaný za jedného z najlepších prekladateľov svojej doby.

Ďalšími známymi prekladateľmi sú napríklad:

  • Čínsky mních Xuanzang – v roku 645 nášho letopočtu preložil 74 zväzkov indických budhistických textov do čínštiny
  • Anglický prekladateľ a učenec William Tyndale – v roku 1536 bol v Holandsku popravený kvôli tomu, že pracoval na preklade Biblie do angličtiny
  • Britská prekladateľka Constance Garnettová – do konca 19. storočia preložila ruské klasiky do angličtiny (napríklad od Tolstého, Čechova, Turgeneva či Gogoľa)
  • Americký literárny prekladateľ Gregory Rabassa – počas 20. storočia preložil množstvo latinských dokumentov do angličtiny

Moderné prekladateľstvo

Vďaka priemyselnej revolúcii začal prekvitať priemysel i obchod, čo neodvratne viedlo ku globalizácii a prekladateľstvo tak nabralo na obrátkach. Postupné úvahy o preklade viedli k systematickejšiemu pohľadu na túto činnosť a v druhej polovici 20. storočia sa postupne vyvinula samostatná vedná disciplína zaoberajúca sa prekladom a tlmočením – translatológia.

Najväčšiu revolúciu nielen v súvislosti s prekladmi však bezpochyby priniesol internet, ktorý prepája ľudí a informácie z  každého kúta sveta. Z prekladateľstva sa tak postupne stala revolučná profesia a od prekladania na hlinené tabuľky či rukou na papier sme sa v dnešnej dobe posunuli o poriadny kus ďalej. V súčasnosti majú prekladatelia k dispozícii veľa prostriedkov, ktoré im uľahčujú preklad. Slovníky, encyklopédie a terminologické databázy sú k dispozícii pár kliknutiami. Na výber existuje veľké množstvo nástrojov na podporu prekladu, riadenie terminológie či kontrolu prekladu.

A čo bude s prekladateľstvom ďalej?

Aj keď existuje predpoklad, že prekladateľov nahradia stroje, nemusíme mať obavy, pretože ten čas je ešte veľmi, veľmi ďaleko. Aj napriek neustálemu technologickému pokroku a využívaniu neurónových sietí v prekladateľských nástrojoch je mechanický preklad textov stále plný nedostatkov a vedie k rôznym závažným chybám aj v dnešnej dobe, čo dokazuje aj táto štúdia.

prístroj prekladajúci reč

Aby sa takýmto nesprávnym prekladom predišlo, nemôžeme v prekladateľskom procese obísť ľudský faktor. Pri prekladoch odporúčame vybrať si správneho profesionálneho prekladateľa či prekladateľskú agentúru, ktorí pre vás preložia texty a hovorené slovo do požadovaného jazyka pri zachovaní pôvodného významu a kultúrnych špecifík.

Prekladateľstvo doposiaľ prešlo dlhú cestu no minimálne rovnako dlhú má ešte pred sebou. Svet sa bude neustále globalizovať a zvedavosť, honba za informáciami a technologický boom nám prinesie nespočetné množstvo textov na preklad. Takže sa máme rozhodne na čo tešiť!

 

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *