O preklade Biblie – od aramejčiny po slovenčinu

Biblia je najprekladanejšia kniha na svete. Do koľkých jazykov je preložená a ako vznikal jej slovenský preklad?

LEXIKA Ciferník28.07.2015 Zaujímavosti o prekladoch Čas čítania: 2 min.
Atrament so štetcom
Čas čítania 2 min

Biblia dnes rozhodne patrí medzi najprekladanejšie diela sveta. Kým kniha Malý Princ zastáva so svojím prekladom do 253 jazykov sveta prvenstvo v beletrii, Biblia bola preložená až do 531 jazykov. V ďalších 2 630 jazykoch bola vydaná aspoň niektorá z častí Starého alebo Nového zákona. Tušili ste vôbec, že existuje toľko jazykov?

Ako znel originál?

Časti Biblie boli postupne spisované v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. Dokonca aj keby ste ovládali dnešnú hebrejčinu a gréčtinu, mali by ste zrejme problémy porozumieť originálnemu textu. Aramejčinou údajne rozprával aj Kristus a používa sa v niektorých krajinách dodnes. Jej forma a tvar sa, pravdaže, v priebehu 2 000 rokov výrazne zmenili.

Prvé preklady

Prvý preklad Starého zákona (Starej zmluvy) bol uskutočnený počas gréckej diaspóry už v 3. storočí pred Kristom. Išlo o preklad z hebrejčiny do gréčtiny v období, keď už samotní Židia v Egypte dostatočne neovládali hebrejčinu.

Do Európy sa neskôr Biblia šírila prostredníctvom prekladov v latinčine. Prvým a dlho jediným platným latinským prekladom Biblie v rímskokatolíckej cirkvi bola takzvaná Vulgáta, ktorá vznikla na prelome 2. a 3. storočia, jej autorom bol sv. Hieronym.

V našich končinách bol prvý preklad zrealizovaný do staroslovienčiny, a to na žiadosť kniežaťa Rastislava z Veľkej Moravy. Vtedy prišli na scénu Konštantín a Metod, ktorí položili základy najstaršieho spisovného liturgického slovanského jazyka – staroslovienčiny – mimochodom stále „živého“ liturgického jazyka gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Preklad do slovenčiny

Najmä medzi protestantmi sa na Slovensku používal najstarší český preklad, tzv. Kralická Biblia. V tom čase sa aj na Slovensku objavili prvé preklady Biblie. Najstarší zachovaný rukopis sa našiel v ostrihomskej knižnici a jeho autorom bol kultúrny činiteľ Martin Hamuljak. Nasledovali preklady pre potreby východoslovenskej kalvínskej obce vychádzajúce z odlišností v porovnaní s českým protestantizmom.

Prvý ucelený preklad Biblie do slovenčiny vznikol až v kláštore na Spiši. Z mníchov z Červeného kláštora, ktorí sa na preklade podieľali, spomeňme napríklad „lietajúceho“ mnícha a liečiteľa Cypriána.

Postupným šírením kresťanstva do sveta a vznikom ďalších cirkví sa potreba kvalitného prekladu zvyšovala a rozsah prekladov rozširoval. V súčasnosti je preto Biblia najprekladanejším dielom na svete a svoje prvenstvo si právom zaslúži.

.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *