Preklady patentov: ako sa vyhnúť chybám a zároveň ušetriť

Simona Pralovska Ciferník20.06.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
Preklad patentov
Čas čítania 4 min

V roku 2022 prijal Európsky patentový úrad (EPO) 193 460 európskych patentových prihlášok, čo oproti predošlému roku predstavuje nárast o 2,5 %. Najviac patentov bolo z oblasti digitálnej komunikácie, medicínskej technikyvýpočtovej techniky.

Počet patentových prihlášok na EPO za rok 2022

Zdroj: epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html

Z týchto čísel je zrejmé sa zvyšujú nároky na produktivitu a zároveň narastá tlak na optimalizáciu nákladov. Priestor na optimalizáciu nákladov sa často hľadá práve pri preklade. Lacný preklad patentu vás však v konečnom dôsledku môže vyjsť veľmi draho.

Každá čiarka rozhoduje

Dmitrij Jakovlev, patentový zástupca spoločnosti Gorodissky & Partners vo svojom článku hovorí:

„Pri preklade patentov je presnosť prekladu nanajvýš dôležitá, pretože rozsah patentovej ochrany môže byť ovplyvnený jednou nesprávne umiestnenou čiarkou.“

Vypracovanie patentovej prihlášky si vyžaduje hlboké znalosti nielen o vynáleze, príslušnom odvetví a technickej oblasti, ale aj o zákonoch a nariadeniach. I malá odchýlka od zamýšľaného významu môže narušiť priebeh patentového konania.

Chyby v preklade patentov, ktoré viedli k strate patentovej ochrany

Švajčiarska spoločnosť IBSA Institut Biochimique prehrala súdny spor a stratila nárok na patentovú ochranu kvôli jedinému nesprávne preloženému termínu – semiliquido. Ten bol preložený do angličtiny ako half-liquid (v slovenčine polokvapalina) namiesto semi-liquid (polotekutý). Viac o tomto spore si môžete prečítať tu.

Iná európska spoločnosť, napriek snahe o opravu, prišla o patentovú ochranu kvôli zámene slov „priemerný“ (average particle diameter) a „stredný“ (median particle diameter).

Ďalšia patentová prihláška sa stretla so zamietavým stanoviskom kvôli prekladu, ktorý hovoril o tom, že dané zariadenie vstúpi do jednotky rádiovej frekvencie. Samotný žiadateľ nevedel vysvetliť, ako je to technicky možné, až napokon z prihlášky v pôvodnom jazyku vysvitlo, že nešlo o vstup do jednotky ako takej, ale do dosahu jej signálu.

Podobných prípadov by sa našlo určite viac.

Aké následky môžu mať chyby v preklade patentov?

Patentová prihláška vymedzuje rozsah duševných práv, a preto i jediné slovo môže mať nevyčísliteľnú hodnotu.

Chybne preložený patent môže viesť k:

 • zamietnutiu patentovej prihlášky,
 • zrušeniu platnosti patentu,
 • zamietnutiu návrhu na opravu chyby,
 • zmene rozsahu ochrany oproti zamýšľanému rozsahu, čo môže viesť k nákladným sporom týkajúcim sa ochrany práv vlastníka patentu.

Finančný dosah chýb v preklade patentu napr. na nový preklad, dodatočné podania či poplatky za právne služby a prípadné spory, sa môže vyšplhať na niekoľkociferné sumy.

Ak teda chcete pri preklade patentu ušetriť, treba vedieť, kde sa to oplatí.

Chcete lacný preklad patentov? Využite strojový preklad. Nie však hocijaký.

V roku 2012 Európsky patentový úrad v spolupráci so spoločnosťou Google vytvorili prvú špecializovanú službu strojového prekladu s názvom Patent Translate. Tá je aj v súčasnosti bezplatná a postupne sa rozširuje o ďalšie jazyky.

Snaha o zefektívnenie prekladov patentov a zníženie ceny neraz láka k použitiu strojového prekladu. A práve Patent Translate či iný (najmä bezplatný) nástroj strojového prekladu znie v tejto situácii takmer neodolateľne. ALE POZOR! Aby ste svoj cieľ dosiahli, musíte si uvedomiť riziká strojového prekladu a celý proces správne nastaviť.

Strojový preklad, napríklad aj cez Patent Translate, je užitočným pomocníkom, ak potrebujete rýchlo zistiť obsah patentu v cudzom jazyku. Avšak ak potrebujete preklad na podanie prihlášky, je lepšie zvážiť iné alternatívy (či už strojového prekladu, ľudského alebo ich kombinácie).

Na ukážke nižšie môžete vidieť úryvok patentu v angličtine a porovnanie prekladu cez Patent Translate a prekladu človekom.

Úryvok patentu v angličtine:

Preklad patentu - anglický originál

Ukážka prekladu cez Patent Translate:

Preklad patentu - patent translate

Ukážka prekladu človekom (profesionálnym prekladateľom):

Preklad patentu - preklad človekom prekladateľom

Na ukážke výstupu strojového prekladu vidno, že terminológia nie je jednotná ani v rámci jedného odseku (označené farebným podčiarknutím). Okrem toho vidíme aj gramatické a pravopisné chyby.

Pozn.: Keďže ide o spoluprácu s Google Translate, výstup z neho je veľmi podobný (hoci nie totožný).

Samotná služba Patent Translate upozorňuje, že nezaručuje vygenerovanie prekladu, ktorý je zrozumiteľný alebo vhodný na „konkrétne účely“. Nech už to znamená čokoľvek.

Aké sú riziká strojového prekladu?

O riziku zverejnenia informácií pri používaní bezplatných online prekladačov sme písali podrobnejšie v tomto článku. Teraz si priblížime niekoľko rizík z hľadiska samotného prekladu a možných chýb.

 • Nejednotná terminológia – pri preklade patentov je jednou zo základných podmienok jednotnosť terminológie. V celom patente i jeho nárokoch sa na označenie toho istého prvku musí použiť totožný výraz.
  Nástroj strojového prekladu môže preložiť napr. anglické slovo „glass“ do slovenčiny ako „sklo“, „pohár“ či „zrkadlo“, v niektorých kontextoch môže byť použité aj vo forme slovesa.
 • Nedodržanie patentovej terminológie – nástroje strojového prekladu nemusia používať terminológiu príznačnú pre patenty. Pokročilejšie prekladače je možné túto terminológiu „naučiť“ no vyžaduje si to počiatočnú časovú investíciu.
 • Nemusí rozlišovať medzi variantmi jazykov – pokiaľ ide o jazyky ako španielčina, terminológia sa môže odlišovať v závislosti od daného variantu španielčiny.

Aby ste chybám v preklade predišli, je dôležité do procesu zapojiť profesionálnych prekladateľov.

Strojový preklad patentov: ako na to?

Ak sa rozhodnete na preklady patentov využiť strojový preklad, vždy by mal prejsť aj rukami (a najmä očami) prekladateľa. Jeho úlohou je skontrolovať, či je ten istý výraz vždy preložený rovnako a či je preklad vhodný pre daný kontext, prípadne zvoliť presnejší preklad.

Ak chcete na preklad patentov využiť služby strojového prekladu, odporúčame:

 • využívať platený softvér, ktorý ochráni citlivé údaje,
 • spraviť si prieskum medzi rôznymi softvérmi a ich funkciami,
 • výstup zo strojového prekladu zadať na post-editáciu prekladateľovi so skúsenosťami s prekladmi patentov a daným odvetvím.

Ak na prieskum softvérov a zháňanie profesionálneho prekladateľa nemáte kapacitu, môžete sa obrátiť na prekladateľskú agentúru, ktorá všetko vyrieši za vás a na záver ešte vykoná finálnu kontrolu kvality.

Ako ušetriť pri preklade patentov ešte viac?

Využitím strojového prekladu môžete ušetriť 30 – 50 % nákladov na preklad. My vám však prezradíme aj ďalšie tipy, ako môžete ušetriť ešte viac.

 • Patenty posielajte v editovateľnom formáte. Ušetríte tak na cene za formátovanie dokumentu.
 • Text na preklad zadávajte s čo najväčším predstihom. Prekladatelia si budú môcť naplánovať kapacitu a nebudú musieť posúvať iné preklady (ak je to možné), či pracovať po nociach a cez víkendy.
 • Ak potrebujete preložiť aktualizáciu patentu, pošlite nám predošlý preklad. Už preložený text (či už nami alebo inou prekladateľskou agentúrou/prekladateľom) vieme využiť, a teda ho aj zohľadniť v cene za preklad. Úspora sa môže vyšplhať až na 70 %.

Potrebujete preklad patentu? Napíšte nám! Radi vás presvedčíme, že pri preklade patentov splníme aj tie najvyššie nároky.

 
Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *