5 rád, ako pripraviť váš text kvalitne (nielen) na preklad

Lukáš Slovák Ciferník23.05.2019 Ako na... (tipy a triky), Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 3 min.
Muž píše text veľkou ceruzkou na papier položený na notebooku
Čas čítania 3 min

Základom dobrého a kvalitného prekladu je vhodne pripravený zdrojový text. Prípravu textu, ktorý chcete mať preložený, by ste preto určite nemali zanedbať.

Tvorba textu je často rovnako dôležitá ako preklad samotný, či už ide o marketingové texty nabádajúce na využitie výhodnej ponuky, právne texty plné presných formulácií určené na použitie na súde alebo aj „obyčajný“ životopis, ktorý vám môže pomôcť získať vytúženú prácu v zahraničí.

Čomu sa vyhnúť a naopak, na čo sa zamerať pri príprave vašich textov na preklad si povieme v nasledujúcich riadkoch.

1. Vhodný formát súboru

Ak máte text na preklad v  editovateľnej podobe, napríklad zmluvu o prenájme bytu v súbore programu Word, zašlite nám na preklad práve tento súbor. Uprednostníme ho pred takým, z ktorého nie je možné kopírovať text (napr. PDF s nekopírovateľným textom vytvoreným v programe Adobe Acrobat).

Môžu však nastať situácie, keď máte k dispozícii len sken dokumentu, najčastejšie vo formáte PDF. V takom prípade sa ho nesnažte prepisovať alebo spracúvať programom na rozlíšenie znakov. Výstupný súbor z takéhoto programu má často narušené formátovanie a nie je vhodný na spracovanie pokročilými prekladateľskými nástrojmi, s ktorými pracujeme. Text nám v takomto prípade zašlite v podobe, v akej ho máte, my si s ním už poradíme. 🙂

 2. Správne formátovanie – alfa a omega kvalitného textu

Ak zdrojový text určený na preklad ešte len začínate tvoriť, tiež si zvoľte vhodný formát. Na bežné texty (bez potreby špecifickej grafickej úpravy) odporúčame použiť textový editor typu Microsoft Word alebo jeho voľne dostupné alternatívy.

Aj pri písaní textov vo Worde je však potrebné dodržiavať určitý systém a texty poctivo naformátovať. V prípade, že nejakú časť textu potrebujete odsadiť od okraja alebo umiestniť na stránke inde, vyhnite sa nadmernému používaniu „prázdnych“, tzv. netlačiteľných znakov – medzier a tabulátorov. Aj keď sa môže zdať jednoduchšie podržať na desať sekúnd medzerník, aby sa text o kúsok posunul či „skočil“ do ďalšieho riadku, použite radšej zarážky či „neviditeľné“ tabuľky (bez orámovania). Po nahradení pôvodného textu prekladom už nebude potrebné robiť vo finálnom dokumente žiadne úpravy formátu. Tým sa zároveň skráti čas, ktorý budeme potrebovať na vyhotovenie prekladu. Formátovaniu vo Worde sa podrobnejšie venujeme v tomto článku, v ktorom si môžete stiahnuť aj praktickú príručku.

3. Preklepy v texte nemajú miesto

Každý robí chyby, a preto keď už máte text hotový, je dôležité skontrolovať ho ešte raz a dbať aj na odstránenie preklepov, ktoré sa v texte môžu vyskytnúť. Predídete tým možným chybám v preklade – najmä ak vnesiete preklep do názvu, mernej jednotky, čísla a podobne. Viaceré textové editory ponúkajú automatickú kontrolu písania zdarma, preto naozaj nie je dôvod nevyužiť ju. V prípade potreby existujú aj mnohé online služby, ktoré vám gramatiku v texte vedia skontrolovať a opraviť. Pri využívaní takýchto online služieb si však dajte veľký pozor na citlivé osobné údaje. Tie z textu radšej odstráňte. Pri nahrávaní obsahu na web totiž nikdy nemáte istotu...

4. Označujte aktualizované verzie dokumentu

Ak pracujete na koncepte textu a radi by ste ho nechali preložiť ešte pred tým, ako bude hotová finálna verzia a drobné zmeny si neskôr nechali doplniť do prekladu, situáciu uľahčí nasledovný postup:

Najskôr zašlite koncept textu a ak je to možné, vyznačte úseky, ktoré sa budú pravdepodobne meniť. Dopíšte do svojej požiadavky na preklad informáciu, že dodatočne zašlete aktualizovaný text a uveďte aj približne kedy ho zašlete. Pri úpravách v programe MS Word si zapnite funkciu sledovanie zmien, čím sa zaznamenajú všetky úpravy v dokumente – obsahové aj formátové. Nezabudnite na prehľadné chronologické označenie, ktoré ušetrí čas – prvý dokument pomenujte napr. „Správa_zmeny1“, ďalší „Správa_zmeny2“ atď. Po vykonaní zmien nám dokument zašlite a vaše zmeny zapracujeme do prekladu. Ak nemáte možnosť použiť sledovanie zmien, je vhodné aspoň vizuálne označiť úseky textu či slová, ktoré boli upravené. Tento postup šetrí množstvo času, najmä ak potrebujete preklad konceptu súrne a zmeny sa chystáte zasielať počas toho, ako na preklade pracujeme.

Ak sú do tvorby textu zapojení viacerí ľudia, napríklad obchodné strany, ktoré vkladajú svoje pripomienky do zmluvy pomocou komentárov, dokument môže byť pre bežné použitie prehľadný, keďže jednotliví autori sú označení menami. No ak sú v texte tzv. sledované zmeny od viacerých autorov, niekedy nie je možné jednoznačne určiť, aká verzia textu sa má prekladať. Preto je vždy vhodné text po úpravách skontrolovať a dať do konečnej podoby určenej na preklad alebo vo vašej požiadavke pre prekladateľskú agentúru uviesť, ako je potrebné postupovať – prijať všetky zmeny, prekladať aj komentáre autorov a podobne.

5. Nezanedbajte štylistiku

Nemusíte byť profesionálny copywriter, aby ste zvládli napísať pútavý motivačný list alebo životopis. Internet je plný materiálu, ktorý môžete použiť na inšpiráciu, či už ide o formátovacie šablóny alebo články s radami ako napísať dobrý životopis či iný text. Prekladatelia spravia, čo bude v ich silách, no nevedia čarovať. Štylisticky zlý text plný preklepov, nedokončených viet, myšlienok a iných neduhov bude predstavovať zbytočnú záťaž a kvalita výsledku nemusí byť podľa vašich očakávaní, pretože bude podmienená originálom.

Kvalitnú prípravu vašich textov preto nikdy nepodceňujte, nech už sa ich chystáte použiť na akýkoľvek účel.

 
Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *