Pre zákazníkov – Úradné preklady

Orázok – úradné preklady – čo sa zmenilo

Úradné preklady po novom – čo sa zmenilo?

LEXIKA Ciferník08.04.2016 Obláčik0

Od 1. marca 2016 vstúpila do platnosti nová vyhláška upravujúca aj spôsob vyhotovenia úradných prekladov. Cieľom doplnenej vyhlášky je zjednotenie formy úradných...