Pre zákazníkov – Úradné preklady

univerzitný diplom s knihami v pozadí

Úradný preklad dokladu o vzdelaní

Katarína Paulinová Ciferník04.09.2019 Obláčik0

Úradné preklady rôznych dokumentov majú svoje špecifiká. V minulých článkoch sme si bližšie popísali, kedy je potrebný preklad rodného listu, aké dokumenty je...

dokument s pečiatkou na mape sveta

Ako na overenie dokumentov na použitie v zahraničí

Lívia Moravčíková Ciferník12.07.2019 Obláčik0

O tom, aký je rozdiel medzi apostilou, superlegalizáciu a osvedčením, resp. overením dokumentu sme si povedali v minulom článku. Samotný proces overovania sa v praxi...

tlmočníčka tlmočí rozhovor medzi dvoma mužmi v obleku

Nová norma pre právne tlmočenie

Simona Pralovska Ciferník14.06.2019 Obláčik0

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl. International Organization for Standardization, skrátene ISO) zodpovedná za vývoj a publikáciu medzinárodných noriem...

Apostilácia dokumentu

Apostila – všetko, čo potrebujete vedieť

Olena Micovčinová Ciferník16.04.2019 Obláčik0

Pri každodennej komunikácii sa asi len málokto stretol s pojmom apostila či apostilácia. Ale pre tých, ktorí si vybavujú dokumenty do zahraničia, tento pojem nie je...

úradný preklad rodného listu

Kedy potrebujete úradný preklad rodného listu?

Lukáš Slovák Ciferník06.03.2019 Obláčik0

Rodný list je viac než len zoznam údajov o človeku. Jeho hodnota spočíva aj v tom, že je v rôznych situáciách akýmsi univerzálnym kľúčom k vybaveniu mnohého....