Pre zákazníkov – Úradné preklady

informácie o úradných prekladoch

Najčastejšie otázky o úradných prekladoch

Katarína Paulinová Ciferník06.03.2020 Obláčik0

Úradným prekladom sa v Lexike venujem už 4 roky. Stretla som sa s najrôznejšími otázkami zákazníkov o tom, čo všetko objednanie úradného prekladu obnáša. Niektoré...

univerzitný diplom s knihami v pozadí

Úradný preklad dokladu o vzdelaní

Katarína Paulinová Ciferník04.09.2019 Obláčik0

Úradné preklady rôznych dokumentov majú svoje špecifiká. V minulých článkoch sme si bližšie popísali, kedy je potrebný preklad rodného listu, aké dokumenty je...

dokument s pečiatkou na mape sveta

Ako na overenie dokumentov na použitie v zahraničí

Lívia Moravčíková Ciferník12.07.2019 Obláčik0

O tom, aký je rozdiel medzi apostilou, superlegalizáciu a osvedčením, resp. overením dokumentu sme si povedali v minulom článku. Samotný proces overovania sa v praxi...