7 výhod spolupráce s prekladateľskou agentúrou

Martina Repkovská Ciferník16.11.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 3 min.
Výhody spolupráce s prekladateľskou agentúrou
Čas čítania 3 min

 Potrebujete čo najrýchlejšie kvalitný preklad za priaznivú cenu? Chcete si byť istý, že na vašom preklade budú pracovať prekladatelia so skúsenosťami a špecializáciou v danej oblasti? Priali by ste si preklad do viacerých jazykov súčasne, ale nemáte čas zisťovať dostupnosť prekladateľov a overovať ich kvalitu? Toto všetko a ešte oveľa viac získate, pokiaľ sa rozhodnete pre prekladateľskú agentúru.

1. Schopnosti prekladateľov overíme za vás

Prekladateľské agentúry majú postupy, pomocou ktorých preverujú kompetentnosť prekladateľov ešte pred začiatkom spolupráce.

Seriózna prekladateľská agentúra zisťuje vzdelanie, úroveň znalosti jazyka či prekladateľské skúsenosti. Taktiež si overuje znalosť jazyka a odbornej terminológie jazykovými testami a skúšobnými prekladmi.

V rámci výberového konania sa zameriava aj na profesionalitu, spôsob komunikácie a technickú zdatnosť.

Dobrým zvykom je podpísanie zmluvy o mlčanlivosti s prekladateľmi, aby boli citlivé informácie v bezpečí.

2. Zabezpečíme jazyky a oblasti podľa vašich potrieb

Potrebujete preložiť manuál, lekársku správu, zmluvu, marketingové články alebo úradný preklad s pečiatkou? Prekladateľská agentúra spolupracuje s desiatkami až stovkami prekladateľov. Pre váš preklad tak zvolí práve takého lingvistu s potrebnými skúsenosťami a znalosťami v konkrétnej oblasti. Ovláda terminológiu, ktorá sa v danom type textu používa a je odborníkom v rámci jeho špecializácie.

Prekladatelia pochádzajú z rôznych kútov sveta. Preto ani preklad rodeným hovoriacim jazyka, preklad medzi cudzími jazykmi, či v rámci menej častých jazykov nie je problém.

3. Riadime sa heslom kvalita, kvalita, kvalita

Prekladateľská agentúra poskytuje dodatočnú internú kontrolu skúsenými projektovými manažérmi a špecializovanými softvérmi. Prípadné nezrovnalosti riešia s prekladateľmi za vás, čo šetrí váš čas a v neposlednom rade zvyšuje kvalitu.

Niektoré prekladateľské agentúry, vrátane Lexiky, sú navyše držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 17100. Dané normy definujú procesy a potrebné kroky prekladu, čo prispieva k zvýšenej kvalite v zmysle medzinárodne uznávaných štandardov.

4. Pri dlhodobej spolupráci ponúkneme ďalšie výhody

Pri dlhodobejšej spolupráci s prekladateľskou agentúrou môžete profitovať aj z prekladovej pamäte a vytvorenej terminológie.

Pokiaľ v spolupráci s agentúrou vytvoríte terminologický slovník, budete mať istotu, že v každom preklade sa použijú presne tie výrazy, ktoré si v texte prajete. V terminologickom slovníku môžete špecifikovať:

  • preferované výrazy (napr. ak pre dané slovo existujú synonymá),
  • vašu internú terminológiu a pomenovania,
  • názvy produktov a služieb, ktoré chcete alebo nechcete prekladať,
  • výrazy, ktoré si neželáte v preklade použiť.

Profesionálna prekladateľská agentúra z vašich prekladov postupne buduje prekladovú pamäť, vďaka ktorej zaručí nielen konzistentnosť prekladov, ale aj finančnú úsporu. Zjednodušene to funguje tak, že keď pracujeme na vašom preklade, text sa ukladá do prekladovej pamäte. Pri ďalšom preklade potom zohľadníme podobnosť nového textu s touto pamäťou, prípadne opakujúci sa text. V praxi to znamená, že ak by ste si dali prekladať text, ktorý by bol veľmi podobný tomu, ktorý sme už preložili, vďaka prekladovej pamäti by ste neplatili za plný počet slov.

5. Zastrešíme aj služby súvisiace s prekladmi

Väčšina prekladateľských agentúr neposkytuje len preklady ako také, ale tiež služby, ktoré s nimi úzko súvisia. Napríklad:

Preklad sa vám dostane do rúk (e-mailovej schránky) pripravený na použitie bez toho, aby ste museli hľadať grafika, či iných dodávateľov. Agentúra sa o to postará za vás.

6. Ponúkneme kompletné jazykové služby

Väčšie prekladateľské agentúry okrem vyššie spomenutých služieb zastrešujú aj ďalšie služby, čo vám určite ušetrí množstvo času a starostí. Pod jednou strechou vybavíte aj:

7. Vaše projekty skonzultujeme zdarma

Nemáte s prekladmi skúsenosti a nie ste si istý, čo presne potrebujete? Mal by váš preklad prejsť ešte revíziou druhým prekladateľom, korektúrou rodeným hovoriacim alebo je vhodná radšej transkreácia? Potrebujete tlmočenie a neviete, či sa na vaše podujatie hodí konsekutívne alebo simultánne tlmočenie? Nemáte predstavu, koľko môže trvať preklad vášho textu?

Využite možnosť konzultácie zdarma pre váš projekt. Skúsení projektoví manažéri vám ochotne poradia a pripravia cenovú ponuku na mieru vašim požiadavkám.

Prekladateľská agentúra je výhodnou voľbou pre každého, kto požaduje kvalitný preklad, dodržanie termínu dodania, spoľahlivosť, odbornosť a flexibilitu. Presne to nájdete aj v Lexike, preto sa svojou požiadavkou na preklad či tlmočenie neváhajte na nás obrátiť. Poskytneme vám poradenstvo a individuálny prístup, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

 
Martina Repkovská
Martina Repkovská
Project manager

Vždy som rada cestovala a spoznávala kultúry a zvyky iných krajín, preto som sa aj rozhodla študovať odbor cudzie jazyky a kultúry. Po skončení vysokej školy som sa v tejto oblasti zamestnala. Nie však ako prekladateľka, ale ako projektová manažérka. V práci som v kontakte s ľuďmi z celého sveta, a to nie len s prekladateľmi, ale aj so zákazníkmi, a starám sa o zabezpečenie prekladov a tlmočení. Moja púť v Lexike sa začala v roku 2022.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *