odtlačok topánky, odtlačok pečiatky

Odtlačok alebo otlačok?

Lukáš Slovák Ciferník20.08.2021 Čas čítania: < 1 min.

Spisovná slovenčina nie je len o gramatike a pravopise, ale aj o správnej lexike, teda slovnej zásobe, a tiež o jej vhodnom použití. Je dobré si ju občas osviežiť, a...

porovnanie bezplatných titulkovacích nástrojov

Titulkovacie nástroje zdarma

Michal Kmeť Ciferník27.07.2021 Čas čítania: 3 min.

Profesionálnych, platených aj nespoplatnených nástrojov na tvorbu titulkov existuje veľké množstvo. Na pravidelnú prácu s titulkami odporúčame jednoznačne...

pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená

Lukáš Slovák Ciferník21.07.2021 Čas čítania: 2 min.

Aj keď podstatné mená s príznačným názvom „pomnožné“ vyzerajú na prvý pohľad jednoducho, ich použitie nás niekedy uvádza do rozpakov. Pomnožné podstatné...

vokalizované predložky

Vokalizované predložky

Lukáš Slovák Ciferník16.06.2021 Čas čítania: 2 min.

Čo má spoločné príroda a reč? Obe si hľadajú cestu s najmenším počtom prekážok. Stopy vývoja reči a jazyka môžeme zachytiť, samozrejme, aj v slovenčine a na...