Objednávate si preklad? Odpovedáme na najčastejšie otázky

Lívia Moravčíková Ciferník16.07.2021 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
najčastejšie otázky o preklade
Čas čítania 4 min

Ak s objednávaním prekladu nemáte veľa skúseností, pravdepodobne sa vám v hlave vynorí viacero otázok.

Niektoré špecifiká prekladu však môžu byť prekvapivé aj pre ostrieľaných zadávateľov.

Pripravila som si pre vás prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa pri komunikácii s novými zákazníkmi stretávam.

Aký je rozdiel medzi neúradným (odborným) a úradným prekladom?

Neúradný (odborný) preklad posielame e-mailom v elektronickej (editovateľnej) podobe. Pripravujú ho profesionálni prekladatelia, ktorí spĺňajú požiadavky a kompetencie medzinárodnej normy ISO 17100. S bežným prekladom súvisia aj ďalšie služby ako revízia, korektúra či grafické práce. Takýto preklad môžete použiť na firemné, súkromné, marketingové či iné účely.

Úradný (súdny, overený) preklad je dodávaný najčastejšie v tlačenej podobe, no dnes vám ho vieme dodať aj elektronicky s plnými právnymi účinkami. Ide o zväzok previazaný trikolórou (resp. PDF dokument pri elektronickom dodaní) obsahujúci prekladaný dokument, preklad a doložku úradného prekladateľa s pečiatkou. Obvykle sa týmto spôsobom prekladajú dokumenty na oficiálne účely (pre úrady, súdy,...). Vyhotovujú ho prekladatelia menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR. Preklad sa môže zviazať s originálom, overenou kópiou alebo obyčajným skenom.

Prečítajte si odpovede na ďalšie časté otázky o úradných prekladoch.

Prečo platím za 5 normostrán, keď má môj dokument len 3 strany?

Normostrana ≠ (fyzická) strana. Pri práci s textom – a teda aj pri prekladoch – sa používa ako merná jednotka normostrana (NS). Konkrétne sa rozsah prekladu počíta na základe počtu znakov, ktoré dokument obsahuje, pričom 1 NS predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier.

Prečo je to tak? Pri príprave cenových ponúk by bolo počítanie podľa „fyzických“ strán neférové, keďže obsahujú rôzny počet znakov, a teda nie sú porovnateľné. Na jednej fyzickej strane môžu byť 3 normostrany textu a naopak, na 3 stranách môže byť dokopy len 1 normostrana textu. Preto nezáleží na tom, koľko fyzických strán váš text má.

Dôležité je tiež vedieť, že pri preklade do cudzieho jazyka zvykne rozsah textu narásť približne o 20 % (pri nemčine to môže byť dokonca ešte viac), kvôli odlišnej štruktúre viet a dĺžke slov v jednotlivých jazykoch. Profesionálna agentúra by vás na túto skutočnosť mala upozorniť už pri cenovej ponuke – predtým, ako sa na preklade začne pracovať. Zvyčajne sa totiž účtuje rozsah preloženého textu. A predsa nikto z nás nechce byť „potešený“ faktúrou s vyššou sumou, ako je suma uvedená v ponuke.

Zaručuje pečiatka úradného prekladateľa kvalitu a odbornosť prekladu?

Nie. Kvalita prekladu a pečiatka úradného prekladateľa sú dve odlišné veci.

Pečiatka úradného prekladateľa slúži najmä na to, aby bol preklad akceptovaný príslušnými inštitúciami ako sú súdy, úrady na Slovensku aj v zahraničí, školy a pod. Pečiatka ako taká ale nezaručuje, že preklad bude bezchybne a odborne preložený. Úradní prekladatelia prekladajú najmä (ale nie len) texty z oblasti práva – uznesenia, rozsudky, vysvedčenia, rodné/sobášne listy, zmluvy, potvrdenia do poisťovne či banky.

Neúradní profesionálni prekladatelia sú prekladatelia, ktorí spĺňajú požiadavky a kompetencie medzinárodnej normy ISO 17100. Špecializujú sa na konkrétnu oblasť, v ktorej majú potrebnú prax a odbornú kvalifikáciu. Neúradne prekladajú odborné texty ako sú manuály, návody, patenty, smernice, nariadenia, audítorské správy, lekárske správy, zmluvy, webové stránky a pod.

Úradní aj neúradní prekladatelia vám vyhotovia rovnako kvalitný preklad, no je dôležité vedieť, kde nájdete tých správnych odborníkov a ako si overíte ich kvalitu.

Potrebujem revíziu úradného prekladu?

Záleží od typu prekladaného dokumentu. Pokiaľ potrebujete úradný preklad jednoduchších dokumentov ako sú certifikát, diplom, rodný list, technický preukaz, faktúra či rôzne potvrdenia alebo splnomocnenie, revízia nie je nevyhnutná.

Ak ale na oficiálne účely potrebujete použiť dôležitý či vysoko odborný dokument alebo pripravujete dokumentáciu pre účasť v tendri, revízia stojí za zváženie. Druhý pár očí text skontroluje po odbornej i gramatickej stránke, čím sa výrazne zníži riziko nesprávneho prekladu.

Prečo mám platiť za formátovanie, keď stačí text prepísať?

Ak nám zašlete text na preklad v PDF alebo inom needitovateľnom formáte, predtým ako na preklade začneme pracovať, text naformátujeme. To znamená, že ho skonvertujeme do editovateľného formátu tak, aby obsahoval všetky obrázky a rozloženie textu bolo zachované podľa originálu. Ak by sa text len prepisoval z papiera, zvyšuje sa šanca, že v preklade budú nesprávne prepísané údaje, preklepy v číslach, vynechané časti či iné chyby a tiež by text neobsahoval obrázky a grafiku.

To, že texty skonvertujeme do editovateľného formátu, však neznamená, že texty len „preženieme“ cez softvér. Jednoduchý výstup z OCR nástroja je často vizuálne pekný, ale technicky veľmi zle naformátovaný. Takéto výstupy nepoužívame, keďže po preklade sa zmení dĺžka textu, vďaka čomu sa text „rozpadne“, sú pri ňom problémy s tlačou a jeho ďalšou úpravou. Texty po konverzii formátujeme prakticky „nanovo“ s využitím všetkých funkcií MS Word tak, aby ste s textom mohli bezproblémovo pracovať aj po preklade.

Prečo mám vysvetľovať, aký je účel prekladu a čo s ním budem robiť?

Vedieť, aký je účel prekladu, je kľúč k vašej spokojnosti. Keď nevieme, čo plánujete s preloženým textom robiť, nevieme, akú úroveň služby vám máme ponúknuť.

Napríklad ak máte záujem o informačný preklad, lebo potrebujete len porozumieť obsahu alebo si plánujete text ešte interne upravovať a pracovať s ním, stačí vám len samotný preklad jedným prekladateľom.

No ak ide o obchodnú zmluvu alebo iný dokument, ktorý plánujete po preklade rovno použiť, odporúčame vám preklad a následnú revíziu druhým prekladateľom, ktorý preklad skontroluje po obsahovej a terminologickej stránke. Takýto preklad spĺňa požiadavky prekladateľskej normy ISO 17100.

Ak máte záujem o prezentačný preklad brožúry, či webovej stránky, okrem prekladu s revíziou vám ponúkneme aj jazykovú korektúru cieľového textu, pri ktorej rodený hovoriaci skontroluje gramatiku a štylistiku tak, aby text znel prirodzene pre cieľového čitateľa.

Máte záujem o kreatívnejší preklad? Nie je problém. Na základe vášho marketingového briefu, váš text v spolupráci s copywriterom kreatívne upravíme.

Tlmočník je predsa profesionál, načo sú mu referenčné materiály?

Táto otázka síce nesúvisí priamo s prekladmi, napriek tomu je pomerne častá. Preto som sa rozhodla ju sem zaradiť.

Profesionálny skúsený tlmočník odtlmočí prakticky čokoľvek. Ale na to, aby sa na tlmočenie mohol adekvátne pripraviť, potrebuje referenčné materiály a podklady od zákazníka. Neznamená to, že nie je kompetentný. Práve naopak. Kvalitný tlmočník sa na tlmočenie náležite pripravuje. Na základe poskytnutých podkladov si naštuduje problematiku, terminológiu a iné dôležité informácie tak, aby tlmočenie prebiehalo plynulo.

Osobitým prípadom sú sobáše, na ktorých sa tlmočia aj slávnostné/umelecké príhovory. V tomto prípade je pre tlmočníka veľmi dôležité mať príhovory v plnom znení k dispozícii vopred.

Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? Kontaktujte nás, radi vám ju zodpovieme. 😉

Potrebujete kvalitný preklad?

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

   
  Lívia Moravčíková
  Lívia Moravčíková
  Project manager

  V LEXIKE som začala pracovať ešte počas štúdia na vysokej škole v roku 2006. V čase, keď sa len rozbiehala e-mailová komunikácia a fax bol bežným komunikačným nástrojom. Rodinná atmosféra mi prirástla k srdcu a LEXIKU som si zamilovala. Niekoľko rokov som sedela na front desku, kde som zabezpečovala úradné preklady. Z tejto pozície som neskôr prešla na pozíciu projektovej manažérky. Tam som mala na starosti neúradné (odborné) preklady, tlmočnícke projekty a ďalšie jazykové služby. Rovnako som sa venovala zaúčaniu nových kolegov a tiež tvorbe internej dokumentácie, aby bolo vo všetkom, čo robíme, jasno. 🙂

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *