/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Preklady obchodných dokumentov pre firmy

Sme preferovaným partnerom firiem a organizácií na zabezpečenie úradných prekladov pretože:

prekladáme:

 • Úradné a súdne dokumenty
 • Obchodné a zmluvné dokumenty
 • Do slovenčiny aj do  cudzích jazykov.

Získajte aj vy

 • odborne kvalitný úradný preklad
 • rýchly a ochotný zákaznícky servis
 • profesionálny prístup nášho tímu.

Máte záujem?

Pre firmy najčastejšie úradne prekladáme

 • výpis z obchodného registra
 • zmluvy
 • tendrová a súťažná dokumentácia
 • plná moc, overenie podpisu
 • rozhodnutia spoločníkov
 • súdne rozhodnutia
 • certifikáty

Prečo prekladať v LEXIKE

 • preverený prekladatelia menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR
 • odborná kvalita úradného prekladu
 • ochotný a profesionálny prístup
 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • flexibilné dodacie termíny
 • detailná kontrola kvality

Čo je to úradný preklad?

Preklad ktorý vyhotovuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, tiež nazývaný aj súdny alebo súdnoznalecký preklad v Lexike nazývame jednoducho úradný preklad. Znamená to, že text preložení osoba na to oprávnená MS SR, preklad vytlačí a spojí s originálnym dokumentom.

Kto vykonáva úradný preklad

Úradný preklad môže vyhotoviť prekladateľ poverený a oprávnený vykonávať preklady Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný prekladateľ potvrdzuje a ručí za to, že preložený text súhlasí s originálom. Preklad dopĺňa svojím podpisom a odtlačkom pečiatky so štátnym znakom SR.

Ako vyzerá úradný preklad

Úradný preklad sa zväzuje trojfarebnou stužkou s dokumentom v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje viacstranový dokument. Ak vám preklad stačí zviazať s bežnou fotokópiu, podklady na preklad nám môžete zaslať e-mailom.

Zviazať originál alebo kópiu

Poradíme Vám či úradný preklad zviazať s originálom, notársky overenou kópiou alebo len bežnou fotokópiou. Dokumenty ako vysvedčenia a diplomy sa zväzujú výhradne s notársky overenou kópiou aby sa nepoškodil originál.

Máte záujem o úradný preklad?

Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad